Aldara parku plānots labiekārtot līdz 2018.gadam

Līdz 2018.gadam tiks sakārtots gan Aldara parks, gan tam tuvumā esošie pievadceļi, to ceturtdien Aldara parka pārbūves metu konkursa laureātu paziņošanas pasākumā uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

“Mēs esam solījuši katrā apkaimē savest kārtībā kādu no esošajiem parkiem vai arī izveidot tādu pilnīgi no jauna. Tagad strādāsim pie šīs vietas sakārtošanas un Aldara parkā 2018.gadā būs gan jauni celiņi, gan soliņi, gan apgaismojums, gan bērnu rotaļu laukums, iespējams ka arī skeitborda laukums,” norādīja N.Ušakovs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsludinātajā Aldara parka pārbūves metu konkursā tika iesniegti divi piedāvājumi. Ievērojot to, ka neviens no iesniegtajiem metiem nav pilnīgs un nav īstenojams bez būtiskām izmaiņām, žūrijas komisija nolēma pirmo vietu nepiešķirt. Savukārt otro vietu un godalgu 5000 eiro apmērā ieguvis personālsabiedrības “Re-Arta” piedāvātais mets, bet trešā vietā piešķirta SIA “Outofbox” un SIA “Zala Landscape Architecture” piedāvātajam metam, iegūstot godalgu 4000 eiro apmērā.

Ar konkursa augstākās vietas ieguvēju tiks sākta sarunu procedūra, lai vienotos par līguma slēgšanas nosacījumiem būvprojekta izstrādei, un to plānots pabeigt līdz 2017.gada vidum.

Pilnsabiedrības “RE-ARTA” izstrādātā iecere paredz Aldara parku nākotnē izveidot kā labiekārtotu, drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, respektējot parka kultūrvēsturisko mantojumu. Meta autori iecerējuši atjaunot vēsturisko ēku kompleksa (alus brūzis, muiža un parks) telpisko un funkcionālo vienotību, vienlaikus piešķirot parkam mūsdienu prasībām atbilstošu izmantošanas veidu, kā arī palielinot tā izmantošanas intensitāti un daudzveidību.
Būtiska ir parka sasaiste ar apkārtējo apkaimi – sabiedriskajiem objektiem, ielu infrastruktūru un dzīvojamajiem kvartāliem. Metā paredzēts atjaunot mākslīgo ūdenstilpi, izveidot skatu torni mākslīgajās pilsdrupās, uzbūvēt kafejnīcu un dārznieka māju, likvidēt betona sienu starp parku un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļu. Plānoti citi parka labiekārtošanas risinājumi, uzsvars likts uz apstādījumu elementiem.

“Tā kā šajā metu konkursā šoreiz nav 1.vietas ieguvēja, tas nozīmē, ka lielākais darbs mums visiem vēl ir priekšā- nonākt līdz tādai parka attīstības vīzijai, kas harmonizētu starp parka vēsturi, apkārtējo vidi un funkcionalitāti, sabiedrību un tās vajadzībām. Tāpēc ceru, ka kopīgi ar pilnsabiedrību “Re-Arta” mums turpināsies radošs un sekmīgs dialogs, lai līdz 2017.gada vidum mēs nonāktu līdz parka pārbūves būvprojektam,” informēja Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis.

Aldara parka teritorijas rekonstrukcijas gaitā plānots izveidot pieejamu, dažādām vietējo iedzīvotāju grupām piemērotu un daudzveidīgu vidi atpūtai, fiziskām aktivitātēm, kā arī kultūras pasākumu norisei. Parka attīstību pašvaldība vēlas gan tematiski, gan fiziski saistīt ar blakus esošajiem objektiem, saglabājot vietējo dabas mantojumu, labiekārtojot apzaļumotās teritorijas un uzlabojot pārvietošanās iespējas.

Viens no vecākajiem Rīgas parkiem – Aldara parks – ir Sarkandaugavas apkaimes zaļā teritorija ar 2,57 ha lielu platību. Parks projektēts 19.gs. beigās kā alus darītavas „Waldschlößchen” (mūsdienās – AS „Aldaris”) īpašnieka slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. Patlaban parks atrodas degradētā stāvoklī.

1 Patīk
3656 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts