Zolitūdes apkaimē skatāma ceļojošā izstāde „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts”

No piektdienas, 2016.gada 26. augusta līdz 30. septembrim bērnu un jauniešu centrā “Zolitūde” (Ruses ielā 13, Rīgā) būs apskatāma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētā zīmējumu un eseju konkursa Rīgas 5. – 9. klašu skolēniem „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts” labāko un interesantāko darbu izstāde.

Lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī lai popularizētu jauno teritorijas plānojumu bērnu un viņu vecāku vidū, pērn rudenī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēja konkursu, aicinot skolēnus zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu to vēlētos redzēt nākotnē.

Kopumā tika saņemti 205 zīmējumi un 81 eseja no 33 Rīgas izglītības iestādēm – par 42 Rīgas apkaimēm. Visvairāk darbu tika saņemti par Centra, Āgenskalna, Pļavnieku, Vecpilsētas un Imantas apkaimēm.

Izstādē var iepazīties ar interesantākajiem zīmējumiem un visām iesniegtajām esejām, kā arī bērnu priekšlikumiem Rīgas apkaimju attīstībai.

Papildus informācija: Teritoriāli Rīga ir sadalīta 58 apkaimēs. Jēdziens „apkaime” parādījās tikai 2007.gadā, kad tika izstrādāts Rīgas attīstības plāns 2006.-2018.gadam.

Rīgas dome 2012.gadā sāka jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādi, kura mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu. Rīgas apkaimju iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās pilsētvides attīstības procesos nodrošinās iespējas uzlabot dzīves kvalitāti visai galvaspilsētai kopumā.

Konkurss tika rīkots kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros, lai veicinātu bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, veicinot interesi par Rīgas plānošanas procesiem.

0 Patīk
2943 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts