Mainīta kārtība, kādā tiek izsniegts būvniecības ieceres plānošanas un arhitektūras uzdevums un apmaksājama būvnodeva

Apmeklētāju ērtībai mainīta kārtība, kas paredz, ka Rīgas pilsētas būvvaldes sagatavotais plānošanas un arhitektūras uzdevums un rēķins par būvnodevas (40% apmērā) apmaksu turpmāk tiks nosūtīts būvniecības ieceres pasūtītājam pa pastu uz būvniecības iesniegumā norādīto adresi.

Turpmāk arī būves nojaukšanas uzdevuma saņemšanas būvprojektēšanai un infrastruktūru veidojošiem objektiem nodevas maksājumu paredzēts maksāt divās daļās – 40% no nodevas maksā pēc pozitīva Būvvaldes atzinuma – plānošanas un arhitektūras uzdevuma, bet atlikušos 60% –  pirms būvatļaujas saņemšanas.

Nodevas apmēra aprēķināšanai izveidota jauna, vienota formula, kuru var izmantot visiem būvju tipiem, izveidots vienots Rīgas zonējums un noteikta maksāšanas kārtība un atvieglojumi. Piemēram, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurācijas objektiem nodevas samazinātas uz pusi, savukārt par ēku vai būvju nojaukšanas projektu ir piemērota būvnodeva, jo rodas izmaksas ar būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu, būvprojekta izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu, būvatļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu, būvatļaujas noformēšanu un izsniegšanu.

Ar 31. jūliju stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.177 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā”, kas pilnveidoti, lai kvalitatīvi nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskuma ievērošanu.

Aprēķināt konkrēto nodevas apjomu iespējams, izmantojot www.rpbv.lv  mājaslapā pieejamo Būvnodevas rēķināšanas kalkulatoru, sadaļā „E-pakalpojumi”. Kā arī plašāku informāciju par interesējošajiem jautājumiem iespējams uzzināt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, darba laikā pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 10:00-19:00, otrdienās, trešdienās no plkst. 9:00-16:00, piektdienās no plkst. 9:00-14:00 vai pa tālruni 67105800.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

0 Patīk
1684 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts