Noslēgts līgums par Rīgas Ziemeļu transporta koridora trases 3. un 4. posma skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments noslēdzis līgumu ar AS „Ceļuprojekts” par skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi Rīgas Ziemeļu transporta koridora trases 3. un 4. posmam.

„Neskatoties uz to, ka pašlaik mūsu valstī un pasaulē ir vērojams ekonomiskās aktivitātes kritums, nedrīkst apstādināt stratēģiski svarīgo projektu attīstību. Ziemeļu transporta koridors ir viens no šādiem projektiem. Ekonomiskā krīze agri vai vēlu pāries un mums ir jābūt tam gataviem. Transporta infrastruktūrai jābūt gatavai nodrošināt nepieciešamās tranzīta jaudas,” norāda Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.

2009. gada martā tika izsludināts konkurss par skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmam no Daugavgrīvas ielas līdz autoceļa A10 ( Rīga – Ventspils) satiksmes mezglam pie Priedaines. Kopumā tika saņemti 7 pretendentu piedāvājumi un iepirkumu komisijas sēdē, kas norisinājās 2009. gada 2. jūnijā, par konkursa uzvarētāju tika atzīts uzņēmums AS „Ceļuprojekts”.

AS „Ceļuprojekts” būs jāveic skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde 3.un 4. posmam, kā arī jāsagatavo pārskats par visa Rīgas Ziemeļu transporta koridora posmiem ietekmes uz vidi novērtējumu kopumā. Kopējais jaunbūvējamā ātrsatiksmes autoceļa 3. un 4. posma garums, atkarībā no izvēlētā alternatīvā varianta, ir aptuveni 13 līdz 15 km, un tas atradīsies trīs pašvaldību teritorijās – Rīgā, Jūrmalā un Babītes novadā. Konkursa uzvarētāja uzdevums būs arī izvērtēt un aptuveni noteikt ātrsatiksmes autoceļa izmaksas un plānot tā būvniecības kārtas.

Rīgas Ziemeļu transporta koridors ir lielākais transporta infrastruktūras projekts Rīgā pēdējās desmitgadēs.

Projekta mērķis – atslogot no transporta radītās slodzes Rīgas centru, iekļaut Eiropas nozīmes ceļu tīklā Rīgas ostu un palielināt Latvijas piedāvātā austrumu – rietumu transporta koridora konkurētspēju.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļs, kas šķērso Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru. Plānotais ceļa garums – ap 27 – 30 km. Rietumos Ziemeļu koridors pieslēgsies Rīgas – Jūrmalas – Ventspils autoceļam pie Priedaines, bet austrumos – pie Vidzemes šosejas Berģos. Ziemeļu koridors tiks integrēts Rīgas ielu struktūrā ar 10 – 12 daudzlīmeņu krustojumiem. Autoceļš šķērsos arī ap 0,4 km plato Daugavu.
Vairāk informācijas par Ziemeļu transporta koridoru www.ziemelukoridors.lv

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1527 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts