Noslēdzies Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekts „Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts – Ekoreģions“ (EcoRegion). Projekts norisinājās no 2009. gada decembra līdz 2012. gada  janvāra beigām un Rīgas pašvaldību tajā pārstāvēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Projekta rezultātā tika izstrādāta Rīgas Vides programma 2012.-2017. gadam, iesaistot pašvaldības speciālistus, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus un nosakot veicamās aktivitātes vides jomā un atbildīgās pašvaldības institūcijas, kā arī Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011.- 2015. gadam, nosakot pasākumus gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā un atbildīgās pašvaldības institūcijas.

Ir uzsākta arī Vides programmas monitoringa sistēmas izveide, esošajā informācijas sistēmā www.sus.lv, izveidojot sadaļu “Vide” un ietverot Rīgas vides jomu raksturojošu grafisku un tekstuālu informāciju. Ir plānots Vides sadaļu arī turpmāk pilnveidot, katru gadu papildinot ar informāciju par vides kvalitātes rādītāju tendencēm, kas parāda vides kvalitātes stāvokļa izmaiņas gadu griezumā un ļauj noteikt vides jomas, kurās nepieciešama aktīvāka pašvaldības un sabiedrības rīcība, kā arī papildus finansējums problēmas risinājuma rašanai un Vides programmā noteikto rīcību īstenošanai.

Viena no svarīgajām projekta aktivitātēm bija pieredzes apmaiņa starp projekta partneriem, piemēram, 2010 gada pavasarī norisinājās Starptautiskas pašvaldību asociācijas (ICLEI) vides konsultantu vadīts seminārs „Cikliska ilgtspējas pārvaldība” ar mērķi pašvaldības speciālistus iepazīstināt ar Vides programmas izstrādes un īstenošanas metodoloģiju.

Projekta vadošais partneris bija Vācijas vides, dabas aizsardzības kodoldrošības ministrija un Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts „Baltija 21”; sektoriālie partneri – mežsaimniecība (Zviedrijas meža aģentūra), tūrisms (Ernsta Morica Arnta universitāte, Greifsvalde, Vācija), ražošana (Baltijas universitāšu apvienība), lauksaimniecība (Jūliusa Kūna Institūts, Vācija), enerģētika (Gdaņskas Jūras institūts, Polija), telpiskā plānošana (Gdaņskas Universitāte, Polija), transports (Gēteborgas Universitāte, Zviedrija), Izglītība (Norvēģijas Izglītības un apmācību direktorāts); reģioni – Lahti (Somija), Zēlande (Dānija), Vīka-Darsa (Vācija), Zoltava-Fallingbostele (Vācija), Nīderzahenes lauksaimniecības kamera (Vācija), Ludvigsluste (Vācija), Kronoberga (Zviedrija), Vāksjo, Zviedrija), Tallina (Igaunija), Kauņa (Lietuva), Akershusa (Norvēģija) un asociētie projekta partneri – Imanuēla Kanta Krievijas Valsts Universitāte un Petrazavodska (Krievija).

Projekta kopējās budžets bija 2 096 504 LVL (2 983 056 EUR). Rīgas domes projekta kopējais budžets: 87 851,00 LVL jeb 85% Eiropas Komisijas finansējums un 13 178 LVL jeb 15% Rīgas domes līdzfinansējums.

Detalizēta informācija par „EcoRegion” projektu pieejama projekta mājaslapā:
http://www.baltic-ecoregion.eu/

Rīgas Vides programmas 2011.-2017.gadam kopsavilkums – http://www.rigasprojekti.lv/uploads/VidesProgr_Brosura_LV.pdf.

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.- 2015. gadam kopsavilkums http://www.rigasprojekti.lv/uploads/GaisaProgr_Brosura_LV.pdf.

0 Patīk
1317 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts