Astoņas nedēļas, no šī gada 26.jūnija un līdz 22.augustam, visi interesenti varēja iesniegt savas atsauksmes un priekšlikumus Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem. Šobrīd Pilsētas attīstības departamentā ir saņemtas vairāk nekā 60 rakstiskas un mutiskas atsauksmes no iedzīvotājiem, nevalstiskām organizācijām un speciālistiem.

Piemēram, ir priekšlikums pastiprināt ainaviski vērtīgo koku aizsardzību, saņemtas vairākas vienādas atsauksmes pret pagalma apbūvi Miera ielā 31, iesniegti konkrēti papildinājumi par „Ūdens teritorijām” – par jahtu ostām, nepieciešamām procedūrām un parametriem, kā arī ar piemēriem un skicēm rosināts veidot peldvietu Lucavsalā un citur, t.sk. peldēšanai ziemas sezonā, vērsta uzmanība, ka mazajā Daugavā un Āgenskalna līcī ir izveidojusies tradīcija ziemas periodā šīs teritorijas izmantot skijoringam. Sanāksmēs vairakkārt tika diskutēts par auto stāvvietu attīstību, ierosinājumi bija RVC teritorijā to būtiski ierobežot jaunu auto stāvvietu veidošanos vai to nepieļaut vispār. Iedzīvotāji ir izteikuši priekšlikumus attīstīt gājēju vidi un veloceliņus un risināt jautājumus, kā gājēji ērtāk un drošāk var šķērsot 11.novembra krastmalu, rosināts domāt par iespējām parkos rīkot bērnu velosacensības un citi priekšlikumi, t.sk. Latvijas Arhitektu savienības organizētās darba grupas izvērsti priekšlikumi uz 17 lappusēm.

Tuvākajā laikā saņemtie priekšlikumi tiks detalizēti izskatīti un pieņemts lēmums par plānojuma virzīšanu izskatīšanai Rīgas domē.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Rīgas domē tika rīkotas trīs sanāksmes ar interešu grupām, kur dalībnieki varēja izteikt savu viedokli par pilsētas vēsturiskās daļas plānojumu. To ieraksti pieejami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapa www.rdpad.lvhttps://www.rdpad.lv/services/press_release/article.php?id=103029.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas plānošanas dokumentiem var iepazīties https://www.rdpad.lv/rigas_planosanas_dokumenti/ .

0 Patīk
1397 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts