Notiek sabiedriskā apspriešana par izmantošanas izmaiņām zemesgabalam Mazajā Arkādijā

No šī gada 26.aprīļa līdz 11.jūnijam notiek sabiedriskā apspriešana par grozījumiem teritorijas atļautajā izmantošanā un pieļaujamā apbūves stāvu skaitā zemesgabaliem M.Nometņu ielā jeb t.s. Mazajā Arkādijā un Zebrenes ielā 8. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 28.maijā plkst. 18.00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu telpā.

Grozījumu ietvaros zemes gabalam M.Nometņu ielā izmantošana no apbūvējamās ar apstādījumiem teritorijas tiek mainīta uz apstādījumu un dabas teritoriju, bet Zebrenes ielā no apstādījumu un dabas teritorijas uz savrupmāju apbūves teritoriju.

Grozījumi tiek izstrādāti saskaņā ar Rīgas domes 17.04.2012. lēmumu, pamatojoties uz Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu par īpašumtiesību atjaunošanu zemes gabalam Zebrenes ielā 8, savukārt grozījumi M.Nometņu ielā tiek veikti, ņemot vērā sabiedrības iebildes un protestus pret šīs teritorijas iespējamo apbūvi.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus par šiem grozījumiem līdz 11.06.2012. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Ar Rīgas teritorijas plānojuma dokumentiem un pārskatu par iesniegtajiem viedokļiem un priekšlikumiem, kas saņemti sagatavoto grozījumu pirmās redakcijas izstrādes gaitā, no 26.04.2012. līdz 11.06.2012. varēs iepazīties darba dienās darba laikā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv/rpap.

 

0 Patīk
1371 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts