Lai labiekārtotu pilsētas publiskās teritorijas, radot atraktīvu un komfortablu vidi atpūtai un izklaidei, no 24.aprīļa līdz 7.maijam iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par paredzēto koku ciršanu Grīziņkalna parkā, Ziedoņdārzā un Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zirņu ielas līdz Upes ielai.

Grīziņkalna parka revitalizācijas projekta koncepcija paredz uzlabot esošās atpūtas iespējas, tas ir, izvietot papildus soliņus, uzstādīt jaunu apgaismojuma sistēmu, videonovērošanas iekārtas, izveidot riteņbraucēju maršrutu, veidot atpūtas vietas ar kvalitatīviem skatiem uz parka apstādījumiem un elementiem un papildināt parku ar jauniem kokaugu stādījumiem, veidojot jaunas vidēji lielu koku grupas un ierīkojot krūmu, ziemciešu un zemsedzes augu stādījumus. Darbu ietvaros paredzēts cirst 61 koku, t.sk., 15 kļavas, 7 liepas un 7 asās egles.

Ziedoņdārzā paredzēts stādīt jaunus stādījumus: kvalitatīvus skuju un lapu kokus, 500 lapu krūmus un vīteņaugus, 500 rožu, ziemciešu un zemsedzes, šo darbu realizēšanai nepieciešams izcirst 66 kokus, t.sk. 29 asās egles, 9 purva bērzus un 6 vilkābeles. Ziedoņdārzā izcērtamo koku saraksts un pamatojums izstrādāts, balstoties uz SIA „Labie koki” veikto koku inventarizāciju un sagatavoto dendrologa atzinumu. Ņemot vērā Ziedoņdārza kultūrvēsturiskās un dendroloģiskās vērtības, iespējamie izcērtamie koki tika analizēti ar īpašu vērību. Vairākās parka vietās ir izveidojušies koku sējeņi, kas vēsturiskajā parka plānojumā nav atrodami. Šobrīd šo koku vainagi veido pārāk lielu noēnojumu, daži koki lielā vecuma dēļ ir sliktā stāvoklī un zaudējuši savu vizuālo kvalitāti.

Saukārt Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Zirņu ielas līdz Upes ielai, nepieciešams veikt ielas paplašināšanu, darbu ietvaros plānots cirst 5 liepas.

Sabiedriskā apspriešana par paredzēto koku ciršanu notiek 24.aprīļa līdz 7.maijam. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas anketas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.05.2012. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās 10.00 – 19.00
Otrdienās 9.00 – 16.00
Trešdienās 9.00 – 16.00
Ceturtdienās 10.00 – 19.00
Piektdienās 9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800).

Kr. Valdemāra iela Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai
Kr. Valdemāra iela Planšete
Kr. Valdemāra iela Aptaujas lapa

Ziedoņdārzs Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai
Ziedoņdārzs Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai – Pamatojums
Ziedoņdārzs Planšete 1
Ziedoņdārzs Planšete 2
Ziedoņdārzs Aptaujas lapa

Grīziņkalns Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai
Grīziņkalns Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai – Pamatojums
Grīziņkalns Planšete 1
Grīziņkalns Planšete 2
Grīziņkalns Aptaujas lapa

Planšetes sabiedriskajai apspriešanai par koku izciršanu Ziedoņdārzā un Grīziņkalna parkā

Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem virzīs jautājuma par koku ciršanu izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Apskatīt koku ciršanas ieceres materiālus, kā arī saņemt plašāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, pašvaldības portālā www.rpbv.lv.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Kristīne Pētersone
t.67105933
kristine.petersone@riga.lv
www.twitter.com/buvvalde

0 Patīk
1475 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts