Notiek Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana

Līdz 22.decembrim norisinās Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskajā apspriešana.

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura izstrādes termiņš ir līdz ~2016.gada jūlijam un tā izstrādes laiks ~3 gadi.

Lokālplānojuma īstenošana ietekmēs Skanstes apkaimes teritoriju un tai piegulošās teritorijas – Rīgas vēsturiskā centra teritoriju (RVC), RVC aizsardzības zonas dzelzceļa loku, Sarkandaugavas jauktas apbūves teritoriju ar ražošanas ēku īpatsvaru, Pētersalas-Andrejsalas jauktas un dzīvojamās apbūves teritoriju, kā arī Brasas dzīvojamās apbūves teritorijas.

Lokālplānojumu izstrādātā SIA „Grupa93” un SIA „Nams” piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti.

Iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju, kā arī profesionālo organizāciju pārstāvjiem par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu tika organizētas divas sanāksmes.

Vairāk informācijas šeit: https://rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=108367

Rigas dome plāno attīstīt Skanstes pļavas
TV3, TV3 ziņas, 28.11.2014, 19:00, 00:03:08

0 Patīk
2940 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts