Izstrādāti informatīvi materiāli „Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2015” un „Rīga skaitļos 2015”

Lai veicinātu ārvalstu investoru piesaisti Rīgai, iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības vidi un lokālajiem apstākļiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ik gadu sagatavo informatīvi statistiskos materiālus „Rīgas pilsētas ekonomikas profils” un „Rīga skaitļos”.

Šajos izdevumos tiek apzinātas ekonomikas tendences un pilsētas ekonomikas galvenie raksturlielumi, kas ir saistoši ne tikai potenciālajiem investoriem, bet arī esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, kuri apsver sava uzņēmuma izveidi Rīgā, kā arī studentiem, mācībspēkiem un citiem interesentiem.

Rīga savu pieaugošo un daudzveidīgo ekonomisko attīstību vēlas sasniegt, veicinot kvalitatīvas infrastruktūras attīstību un pieejamību uzņēmējiem, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus, veicinot sadarbību starp pašvaldību, valsts institūcijām un privāto sektoru, kā arī atbalstot investīciju piesaisti. Veiksmīgais ģeogrāfiskais novietojums, darbspējīgie un augsti kvalificētie speciālisti, samērā zemās uzņēmējdarbības izmaksas un efektivitātes rādītāju pieaugums, kā arī Eiropai raksturīgā kultūra kopā ar izpratni par austrumu kaimiņu uzņēmējdarbības vidi – tie ir priekšnoteikumi, kas veicina ne tikai vietējā biznesa attīstību Rīgā, bet piesaista arī ārvalstu investorus.

Izdevumos „Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2015” un „Rīga skaitļos 2015” apkopota informācija par Rīgu kā pievilcīgu investīciju galamērķi, tajā skaitā statistiskie dati par Rīgas ekonomikas konkurētspēju, ekonomiskajiem rādītājiem, iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un prioritārajām ekonomikas nozarēm. Tāpat arī sniegts pilsētvides raksturojums – ģeogrāfiskie dati, sabiedrības un infrastruktūras raksturojums, kā arī uzņēmējdarbības vides apraksts, aptverot informāciju no tiesiskā regulējuma līdz pašvaldības atbalstam uzņēmējdarbībai, darbaspēka pieejamību un starptautiskās sadarbības iespējām.

„Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2015” LV
„Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2015” RU
„Rīgas pilsētas ekonomikas profils 2015” ENG

„Rīga skaitļos 2015” LV
„Rīga skaitļos 2015” RU
„Rīga skaitļos 2015” ENG

0 Patīk
1970 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts