Izvērtēts Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāls

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pabeigts darbs pie Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējuma, lai apzinātu iespējas uzlabot un labiekārtot vidi Rīgas apkaimēs, kuras pašlaik negatīvi ietekmē Rīgas ostas darbība.

Pētījums ir nākamais solis šī gada maijā apstiprinātās Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanā. Lai īstenotu minētajos plānošanas dokumentos paustās stratēģiskās ieceres, pētījuma ietvaros identificētas četrpadsmit potenciālās publiskās ārtelpas attīstības teritorijas un sagatavotas attīstības vadlīnijas.

Potenciālās publiskās ārtelpas attīstības teritorijas identificētas pamatojoties uz pētījuma ietvaros izstrādātu metodiku, kas ietvēra iedzīvotāju aptauju, normatīvo aktu, plānošanas dokumentu, statistisko datu un telpisko analīzi, vietas apsekojumus, kā arī sanāksmes ar biedrību pārstāvjiem. Tā rezultātā divas potenciālās publiskās ārtelpas attīstības teritorijas identificētas katrā no Daugavgrīvas, Bolderājas, Mangaļsalas, Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja un Sarkandaugavas apkaimēm, savukārt Voleru un Kundziņsalas apkaimēs – pa vienai teritorijai. Katra apzinātā teritorija ir unikāla no funkcionālā viedokļa, potenciālās teritorijas platības, īpašuma struktūras un attīstībai nepieciešamajiem kapitālajiem ieguldījumiem.

Rīgas domes atbildīgās struktūrvienības turpinās darbu, lai secīgi attīstītu identificētās publiskās ārtelpas teritorijas, sagatavojot projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju. Teritoriju turpmākajā attīstībā tiks iesaistīti arī vietējo biedrību pārstāvji, kuri jau aktīvi līdzdarbojušies teritoriju atlasē un to funkcionalitātes definēšanā. 12 teritorijas ir lokāla mēroga, savukārt, piemēram, Ločupes krastmalas promenādes – aizsargdambja izveide un Mīlgrāvja krastmalas labiekārtojuma realizēšana, iespējams, īstenojama piesaistot arī Eiropas struktūrfondu finansējumu kontekstā ar citām projektu idejām, kas plānotas Plūdu risku pārvaldības plānā Rīgas pilsētai.

Ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties interneta vietnē www.sus.lv.

0 Patīk
2153 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts