Notiks preses konference par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks”  detālplānojumu

Pirmdien, 30. augustā plkst. 13.00 Rīgas domes Prezidija zālē notiks preses konference par Mežaparka teritorijas detālplānojuma uzsākšanu. Preses konferencē piedalīsies Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis un  SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš.

Mežaparks Rīgā ir īpaša vieta – izcils kultūras un  vēstures piemineklis, iecienīta iedzīvotāju atpūtas vieta. Tāpēc Mežaparka detālplānojuma un atbilstošu apsaimniekošanas noteikumu izstrādei pievēršama īpaša uzmanība,  – uzsver Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs S.Dolgopolovs.

Kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” ir arhitektūras pieminekļa statuss, taču nav parka apsaimniekošanas noteikumu, kas regulētu dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību, uzturēšanu un apsaimniekošanu. Jānosaka arī  parka funkcionālais zonējums, prasības publiskās infrastruktūras uzturēšanai, parka objektu izvietojumam un izbūvei.

Pilsētas attīstības komiteja pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks”.

Sagatavoja L.Ivāna,
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1280 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts