Par būvniecību Rīgas pilsētā jūnijā

2007.gada jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē kopumā ir saskaņoti un akceptēti 354 būvprojekti, kas paredz jaunas būvniecības uzsākšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un inženiertehnisko darbu veikšanu.

Jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņoti un akceptēti 354 būvprojekti. Lielākais saskaņoto un akceptēto būvprojektu un inženiertehnisko projektu skaits jūnijā ir bijis Zemgales priekšpilsētā – 87, Vidzemes priekšpilsētā – 80, Latgales priekšpilsētā – 59, Ziemeļu rajonā – 54, Kurzemes rajonā – 50, Centra rajonā saskaņoti 24 būvprojekti un inženierkomunikāciju projekti.

Lielākie Būvvaldē saskaņotie un akceptētie būvprojekti jūnijā: daudzstāvu daudzdzīvokļu sociālā dzīvojamā ēka Gobas ielā 30, MAXIMA X veikals Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Stopiņu ielā 14/16, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Murjāņu ielā 61a, atpūtas komplekss Ziepniekkalna ielā, sporta komplekss un administratīvā ēka Dambja ielā 8, Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā rekonstrukcija, administratīvā un divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju kompleksa jaunbūve Rusova ielā 1 u.c. projekti.

Skiču stadijā saskaņotie projekti: daudzfunkcionāls darījumu iestāžu un dzīvojamais komplekss Krasta ielā 36, daudzfunkcionāls darījumu iestāžu un dzīvojamais komplekss Krasta ielā 5, dzīvojamo ēku komplekss ar komercplatībām Matrožu ielā b/n, biroju ēkas jaunbūve Bērzaunes ielā 2, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar biroju telpām G.Astras ielā, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Raunas ielā 41, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stirnu ielā 52, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un bērnu pirmsskolas iestādes komplekss Grenču ielā 3 un 5 u.c. projekti.

Rīgas pilsētas būvvaldē jūnijā saņemtas 263 apliecinājuma kartes vienkāršotas renovācijas/rekonstrukcijas darbu veikšanai, no tiem 211 iesniegumi saņemti no privātpersonām un 52 no juridiskām personām.

Rīgas pilsētas būvinspekcija jūnijā izsniegusi 168 būvatļaujas: Vidzemes priekšpilsētā – 27, Zemgales priekšpilsētā – 19, tikpat būvatļauju arī Latgales priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā, Kurzemes rajonā – 6, arī Centra rajonā izsniegtas – 6 būvatļaujas. Inženierbūvju ierīkošanai ir izsniegtas 72 būvatļaujas.

Jūnijā Rīgas pilsētā ekspluatācijā pieņemti 71 būvobjekts. Lielākais ekspluatācijā pieņemto objektu skaits bijis Vidzemes priekšpilsētā – 15 būvobjekti, Zemgales priekšpilsētā – 13, Latgales priekšpilsētā – 9, tikpat arī Ziemeļu rajonā, Centra rajonā – 10, Kurzemes rajonā – 3 būvobjekti. No ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem 12 ir inženiertīkli.

Jūnijā ekspluatācijā pieņemti: daudzstāvu dzīvojamās mājas Imantā, Kleistu ielā 11 korpuss 1, biroju un dzīvojamā ēka Slokas ielā 59, apdares materiālu veikals Ventspils ielā 63a, kā arī citi būvobjekti.

Pēc šobrīd esošās informācijas par būvniecības noteikumu neievērošanu, t.i., patvaļīgas būvniecības uzsākšanu un atkāpēm no saskaņotajiem projektiem, jūnijā tika sastādīti 18 administratīvie protokoli, administratīvā komisija uzlikusi no Ls 50 līdz 4000 lielu naudas sodu.

Lielākais naudas sods – Ls 4000 – uzlikts par rekonstrukcijai paredzamās ēkas patvaļīgu nojaukšanu Kalnciema ielā 40c. Ls 3000 liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu pamatu izbūvi laikā, kad ir apturēta būvatļaujas darbība Dārza ielā 20. Tikpat liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu būvdarbu veikšanu bez akceptētas būvatļaujas Aplokciema ielā 3. Ls 2500 liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu telpu pārplānošanu bez akceptēta projekta un būvatļaujas Vaļņu ielā 11. Ls 2000 – par patvaļīgu būvniecības darbu veikšanu laikā, kad ir apturēta būvatļauja Berģu ielā b/n.

Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Tālrunis: 67012916; 67037924.
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1181 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts