Par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu paredzētajai darbībai Rencēnu ielā 30

Ziņojums izstrādāts un papildināts atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” un Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 3.septembra vēstules Nr.5-01/817 prasībām un ir pieejams SIA ”Vides Konsultāciju Biroja” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.

https://www.vkb.lv/vkb-pakalpojumi/10-vides-konsultacijas/121-pazi%C5%86ojums-par-zi%C5%86ojuma-sabiedrisko-apsprie%C5%A1anu-4

Informatīvais paziņojums

0 Patīk
77 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts