Par ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas brīvostas piestātnes VM–3 pārbūvei Rīgā, Rīgas brīvostas teritorijā

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „PORT MILGRAVIS” ierosinātajai darbībai – Rīgas brīvostas piestātnes VM–3 pārbūvei Rīgā, Rīgas brīvostas teritorijā, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 0100 111 0194 un 0100 068 2028.

0 Patīk
1805 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts