Par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Lugažu ielā 2/Ilzenes ielā 1B, Rīgā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0003 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “GVP-LT” ierosinātajai darbībai – krāsaino metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidei Lugažu ielā 2 / Ilzenes ielā 1B (kadastra Nr. 0100 012 0102, būves kadastra apzīmējums 0100 012 0102 007), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/)

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0003
Tehniskie noteikumi Nr.RI20TN0027

0 Patīk
321 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts