Par IVN nepiemērošanu SIA “Osta “Lejasvoleri”” ierosinātajai darbībai

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0005 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Osta “Lejasvoleri”” ierosinātajai darbībai – izmaiņām piesārņojošā darbībā (Zilā iela 9 – zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0223, adrese b/n – zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 2019, Zilā iela 11 – zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 2139, adrese b/n – zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 2139, adrese b/n – zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 2134, adrese b/n – zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0519 Rīgā).

Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/)

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0005

0 Patīk
304 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts