Saskaņā ar Rīgas domes 21.11.2006. lēmumu Nr.1764 “Par Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”, SIA „NAMS” (tālrunis 29205354) izsludina Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas pilsētbūvnieciskā ideju konkursa rezultātu sabiedrisko apspriešanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas: no 06.07.2009. līdz 27.07.2009.

Notikušā konkursa Latviešu strēlnieku laukuma pilnveidošanai un labiekārtošanai godalgotie darbi minētajā laikā apskatāmi Rīgas domē, otrā stāva vestibilā, Rīgā, Rātslaukumā 1 darba dienās no 9.00 līdz 17.00, kā arī internetā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 15.07.2009. plkst. 15:30 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 5.stāva 511.telpā.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumi līdz 27.07.2009. iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā vai Rīgas domē, 2.stāvā (kastītē), tālrunis uzziņām 67012850. Saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti, izstrādājot detālplānojuma 1.redakciju.

Atsauksmju anketa
Paskaidrojums

Metu konkursā Latviešu strēlnieku laukuma pilnveidošanai un labiekārtošanai godalgotie darbi, kas izmantoti detālplānojuma izstrādē:

  1. Otrās vietas darbs, paskaidrojums. Autori: arhitekts Toms Kokins un mākslinieks Kristiāns Brekte, piedaloties arhitektam Uģim Bratuškinam.
  2. Trešās vietas darbs. Autori: arhitekts Kaspars Endols, Maksims Šenteļevs, Anna Rake un Aigars Kušķis.
  3. Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojuma risinājumu priekšlikumi izstrādātājs SIA Nams.

 

0 Patīk
1344 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts