Atvieglota kārtība, kādā tiek izsniegts būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akts

No 1.jūlija iesniegt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un saņemt aktu par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā iespējams katru darba dienu Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4.

Rīgas pilsētas būvvaldes klientu ērtībai, turpmāk pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai veidlapu „Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā” iespējams aizpildīt un, pievienojot nepieciešamos dokumentus, citu institūciju atzinumus un izpilddokumentāciju, iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā.

Turklāt arī Rīgas pilsētas būvinspekcijas apstiprinātu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, pieņemšanas komisijas pozitīva lēmuma gadījumā, var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, darba laikā pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 10:00-19:00, otrdienās, trešdienās no plkst. 9:00-16:00, piektdienās no plkst. 9:00-14:00.

Būvvalde turpina veiksmīgi strādāt pie esošo procesu vienkāršošanas un birokrātijas samazināšanas, iespēju robežās vienkāršojot būvniecībai nepieciešamās dokumentācijas noformēšanas kārtību. Piemēram, iepriekš, lai iesniegtu apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un saņemtu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bija nepieciešams pierakstīties pie attiecīgā rajona būvinspektora un doties pie tā apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās, ceturtdienās no plkst.14:00-18:00. Šobrīd atvieglotā kārtība, sniedz iespēju ekonomēt laiku, kas paredzēts dokumentu iesniegšanai un saņemšanai.

Plašāku informāciju iespējams saņemt www.rpbv.lv sadaļā „Būvniecība”, „Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana”, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 vai pa tālruni 67105800.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1232 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts