Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā iespējams rakstveidā noformēt fiziskās personas pilnvarojumu

No š.g. 26.jūnija Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā pieņem mutvārdu pilnvarojumus un sagatavo pilnvaras.

Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajā daļā noteikto, saistībā ar fiziskās personas tiesībām iestādē uz vietas mutvārdos pilnvarot savu pārstāvi, tādā veidā ieekonomējot laiku un līdzekļus notariāli apstiprinātai pilnvaras noformēšanai, arī Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā iespējams fiziskās personas mutvārdos izteikto pilnvarojumu noformēt rakstveidā, uzrādot pilnvarojamās personas identitāti apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).

Rīgas pilsētas būvvaldē noformētā pilnvara pilnvarotajam pārstāvim dod tiesības pārstāvamā vārdā izpildīt visas procesuālās darbības Rīgas pilsētas būvvaldes ietvaros, izņemot darbības, kuru izpildīšanai likums prasa īpašu pilnvarojumu.

Plašāku informāciju par interesējošajiem jautājumiem iespējams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4 vai www.rpbv.lv mājas lapā.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
3362 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts