Par SIA “BM-PROJEKTS” paredzētajai darbībai Rītabuļļu, Vakarbuļļu, Daugavgrīvas, Mangaļsalas, Vecāķu apkaimēs piemērojamo sākotnējo IVN

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “BM-PROJEKTS” paredzētajai darbībai – būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” un projekta “Piejūra”: “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000)(LIFE CoHaBit) realizācija, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

0 Patīk
1868 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts