Par SIA “KeraMets” paredzētajai darbībai – atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošanai Braslas ielā 20, uzsākto sākotnējo IVN

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir uzsākta sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “KeraMets” paredzētajai darbībai – atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošanai Braslas ielā 20, Rīgā, kadastra Nr. 0100 070 2062. Darbības vieta neatrodas Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumu teritorijās, tiešā tuvumā virszemes ūdensobjektiem.

0 Patīk
1560 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts