Pašvaldības darbinieki pilnveidos zināšanas par ES līdzekļu piesaisti

Trešdien, 23. februārī Rīgas domē  vairāk nekā 120 pašvaldības darbinieki  no Rīgas domes departamentiem, izpilddirekcijām, aģentūrām, pašvaldības uzņēmumiem un citām institūcijām uzsāks mācības, lai pilnveidotu savas zināšanas par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem.

Mācību ciklā plānotas četras nodarbības, kur katrā no tām tiks izskatīti ar ES finansējuma saņemšanu saistīti jautājumi.

Pirmajā nodarbībā tiks runāts par ES struktūrfondiem un citiem ārējā finansējuma avotiem, to plānošanas principiem, fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, projektu konkursiem, informācijas pieejamību.

Nākamajā nodarbībā tiks sniegta informācija par to, kā Rīgas domē organizēts darbs ar ES projektiem, noteiktajām procedūrām projektu sagatavošanā un apstiprināšanā, par Rīgas domes projektu vadības sistēmu un tās darbības principiem.

Pēdējās divās apmācību cikla nodarbībās tiks analizēta projekta pieteikuma sagatavošana un ar projekta īstenošanu saistītie aspekti –  finanšu vadība, nepieciešamo pārskatu un atskaišu sagatavošana, projekta dokumentācijas veidošana un saglabāšana, kā arī citi būtiski aspekti projekta sekmīgai īstenošanai.
Apmācību cikla seminārus vadīs eksperti ES finansējuma piesaistes jautājumos – Dr.oec. Elīna Konstantinova, Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļas vadītājs Mārtiņš Menniks. Baltijas Starptautiskās akadēmijas docentes Aija Sannikova un Rita Baltere.
Apmācību cikls tiek organizēts projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos” ietvaros, ko īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku zināšanas par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes iespējām.  Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Papildinformācija: Pilsētas attīstības departamenta  Starptautisko projektu nodaļas galvenā speciāliste Ilona Šmite, tel. 67105517.

Sagatavoja : L.Ivāna, tel. 67026049

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1237 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts