Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 17.11.2009. lēmumu Nr.548 „Par Administratīvā centra Torņakalna teritorijai detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”, Raiņa bulvārī 11, Rīgā, tālrunis 67860302.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – no 23.11.2009. līdz 21.12.2009.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 21.12.2009. apskatāmi Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, pie Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja, Uzvaras bulvārī 2/4, kā arī internetā: www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.12.2009. plkst.17:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 511.telpā notiks divas diskusijas: 27.11.2009. plkst.10:00 – par izglītības un kultūras objektu attīstību Torņakalnā, un 04.12.2009. plkst.10:00 – par satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstību.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 21.12.2009., adresēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā: www.riga.lv, sadaļā “e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas“.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties aptaujā par Administratīvā centra Torņakalna teritorijas turpmāko attīstību. Aptaujas anketas pieejamas un iesniedzamas Rīgas domē, 3.stāvā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros un www.rdpad.lv.

27.11.2009 ieraksts – profesionāļu diskusija par izglītības un kultūras objektu attīstību Torņkalnā
27.11.2009 diskusijas protokols

04.12.2009 diskusijas par satiksmes un inženierkomunikāciju infrastrukturas attīstību protokols

09.12.2009 ieraksts – sanāksme ar iedzīvotājiem
09.12.2009 sanāksmes ar iedzīvotājiem protokols

Aptaujas anketa un Elektroniski aizpildāma aptaujas anketa
Priekšlikumu anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcija – I sējums
Detālplānojuma 1.redakcija – I sējums, grafiskā daļa
Detālplānojuma 1.redakcija – II sējums
Detālplānojuma 1.redakcija – II sējums, grafiskā daļa
Detālplānojuma 1.redakcija – III sējums
Detālplānojuma 1.redakcija – IV sējums
Rīgas domes lēmums par 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums
Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ar grozījumiem

 

 

0 Patīk
1222 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts