Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2007. lēmumu Nr. 2131 „Par Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas  detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis – saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam attīstīt jaunu pilsētas administratīvo centru ar tam atbilstošu infrastruktūru, kas atslogotu pilsētas vēsturisko centru.

Atbildīgā amatpersona Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts četras nedēļas no 02.10.2007. līdz 30.10.2007. Materiāli par plānojumu apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 un Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā Ed.Smiļģa ielā 46. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: http://www.rdpad.lv. Tālrunis uzziņām: 67037929, 67860302.

Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīgā, LV-1004. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz minētajam termiņam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās, 14.00-18.00. Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz šī gada 30.oktobrim.

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Aptaujas lapa

detalplanojums_tornakalns.jpg - 16.18 KB

 

0 Patīk
1107 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts