Paziņojums par biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs”  būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma  iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība ir biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs” būvniecība Rīgā, Skanstes ielā 25 un Skanstes ielā 27.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „ELL būve” (reģ.Nr. 40003601821) un SIA „Skanstes Biznesa Centrs” (reģ.Nr. 40003990413), juridiskā adrese: Lielirbes ielā 29, Rīgā, LV-1046.

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.192 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2016. gada 30. jūnijā.

IVN ziņojuma otrā redakcija (pēc Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas) pabeigta 2017. gada 27. janvārī.

Ziņojuma sagatavotāja: SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija pieejama tā izstrādātāja – SIA “Geo Consultants” tīmekļa vietnē –  www.geoconsultants.lv.

Kontakttālrunis: 292 777 44

1 Patīk
1522 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts