Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 20.03.2012. lēmumu Nr. BV-12-1372-nd SIA „TRANSIT TANDEM”, reģ. Nr. 40103278976, Visbijas prospektā 5, Rīgā, LV – 1014, tālrunis 29453567 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Rekonstrukcijas projekts ēkām Rīgā, Miesnieku ielā Nr. 13, 15, 17, zemes kadastra Nr.0100080022, 0100080021, 0100080020.

Projektētājs: SIA “Projektēšanas birojs ARHIS”, reģ. Nr. 40003026957, Skāņu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67225852.

Informatīvie materiāli no 09.05.2012. līdz 09.06.2012. apskatāmi Rīgas domes telpās, Rātslaukumā 1, 3.stāva vestibilā, darba dienās darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 21.05.2012. plkst.17:00 Rīgas domē Rātslaukumā 1, 5. stāvā, 511. telpā.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 09.06.2012. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē, tālrunis uzziņām 800000800.

Aptaujas lapa
Planšete nr.1
Planšete nr.2
Planšete nr.3
Ģenerālais plāns
Atzinums ietekmei uz apkārtni
Atzinums restaurācijai
Atzinums VKPAI vēstule

0 Patīk
1571 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts