Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par rekonstrukcijas projektu ēkām Rīgā, Miesnieku ielā Nr.13, 15, 17

Līdz šī gada 9.jūnijam visi interesenti var iesniegt savas atsauksmes par rekonstrukcijas projektu ēkām Miesnieku ielā Nr. 13, 15, 17. Būvniecības ieceres prezentācija notiks 21.maijā plkst.17:00 Rīgas domē Rātslaukumā 1, 5. stāvā, 511. telpā.

Informatīvie materiāli no šī gada 9.maija līdz 9.jūnijam apskatāmi Rīgas domes telpās, Rātslaukumā 1, 3.stāva vestibilā, darba dienās darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 9.jūnijam. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Projektētājs: SIA “Projektēšanas birojs ARHIS”.

Atgādinām, ka līdz 11.jūnijam notiek sabiedriskā apspriešana par grozījumiem teritorijas atļautajā izmantošanā un pieļaujamā apbūves stāvu skaitā zemesgabaliem M.Nometņu ielā jeb t.s. Mazajā Arkādijā un Zebrenes ielā 8. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 28.maijā plkst. 18.00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu telpā. Savukārt par izstrādājamo detālplānojumu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var izteikt līdz 18.05.2012.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties www.rdpad.lv/rpap.

0 Patīk
1657 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts