V.Jerošenko: Stratēģijas dokumentiem jāapliecina, ka Rīga ir ērta vieta iedzīvotājiem un droša vide investoriem

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien, 16.maijā, izskatīs jautājumu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas precizēšanu līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas izstrādi 2014. – 2020.gadam.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir noteikti pilsētas prioritārie attīstības virzieni, mērķi un uzdevumi, kurus periodiski nepieciešams precizēt. Tāpat ilgtermiņa attīstības stratēģijā jādefinē prioritāri attīstāmās teritorijas. Ar stratēģiju var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Rīgas plānošanas dokumenti”. Savukārt Rīgas attīstības programma tiks izstrādāta pilnībā no jauna un noteiks vidēja termiņa mērķus un konkrētas rīcības – projektus, kas realizējami tuvākajos septiņos gados, lai stratēģiskie mērķi tiktu sasniegti.

Priekšlikumus un komentārus par Rīgas attīstības programmu un Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju var izteikt elektroniski līdz 15.jūnijam, izmantojot speciālo formu mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas forma

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vadims Jerošenko: „Abu stratēģisko dokumentu izstrāde ir pašā sākuma stadijā, un mēs uzskatam, ka iedzīvotājus nepieciešams pēc iespējas ātrāk iesaistīt diskusijā par pilsētas nākotnes attīstības redzējumiem. Esam plānojuši plaši iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un dažādu nozaru ekspertus tematiskajās darba grupās un radošos semināros. Rīgas ilgtermiņa un vidēja termiņa nākotnes redzējumam ir jāapliecina Rīgas izaugsmes stabilitāte, jāpamato ES un citu finanšu piesaiste, jānodrošina Rīgas interešu iekļaušanu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos, jārada pārliecība investoriem par viņu ieguldījumu efektivitāti.”

Līdztekus mērķgrupu iesaistei, Rīgas domes struktūrvienības pašlaik izstrādā dažādu nozaru un jomu pašreizējās situācijas analīzi, kas ir nozīmīgs posms, lai apzinātu pilsētas resursus un sagatavotu pamatu stratēģisko uzdevumu definēšanai. Tuvākajā laikā tiks veikta arī iedzīvotāju socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par problēmām Rīgā un vēlamo redzējumu par pilsētas attīstību nākotnē.

Attīstības plānošanas dokumenti ir nozīmīgi Rīgas pilsētai, jo tie attēlo pašvaldības spēju skatīties stratēģiski un veikt atbilstošas operatīvas darbības tālejošāku mērķu sasniegšanai. Turklāt abu dokumentu nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvo akti.

0 Patīk
1345 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts