Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 15.07.2011. lēmumu Nr. BV-11-1982-ap un 26.09.2011. vēstuli BV-11-2850-ap, Ramona Malvesa, tālrunis +371 29296075, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „ 3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Ūnijas ielā bez numura, kadastra Nr.0100 070 2486.

Projektētājs: SIA”Optima projekts”, Reģ. Nr.40003643628, Pērnavas ielā 86, Rīgā, LV-1009 tālrunis 29712842.

Informatīvie materiāli no 11.10.2011. līdz 07.11.2011. apskatāmi Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, darba dienās darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 20.10.2011. plkst.18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, apspriežu telpā.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 07.11.2011. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes (Rātslaukumā 1) sēdē, tālrunis uzziņām 80000800.

Par publisko apspriešanu atbildīgā sekretāre Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas projektu vadītāja sabiedrības līdzdalības jomā Dace Ķirķe, tālrunis 67037924, e-pasts dace.kirke@riga.lv

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas materiāli 1 planšete
Publiskās apspriešanas materiāli 2 planšete
Publiskās apspriešanas materiāli 3 planšete

0 Patīk
1443 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts