Paziņojums par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1459 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.

Tematiskā plānojuma mērķis ir attīstīt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu, tā radot priekšnoteikumus Dārziņu apkaimes sociāli-ekonomiski un telpiski līdzsvarotai attīstībai nākotnē.

Tematiskā plānojuma teritorija noteikta visas Dārziņu apkaimes platībā – 434 ha (tajā skaitā piekrastes ūdens teritorija – 52 ha).

Tematiskā plānojuma pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (kontaktpersona Irbe Karule, tel. nr. 67105654), izstrādātājs  –  SIA „METRUM”, izstrādes projektu vadītāja – Māra Kalvāne (tel. nr. 67860302). Tematiskā plānojuma izstrādes ierosinātājs ir Rīgas Austrumu izpilddirekcija (Inese Fedjuhina, tel. nr. 67013565; Jānis Lejnieks, tel. nr. 67013584).

Darām zināmu, ka tuvākajā laikā tiks sniegta papildus informācija par paredzētajām sabiedrības līdzdalības aktivitātēm, kurās iedzīvotājiem un interesentiem būs iespēja piedalīties un izteikt savu viedokli un priekšlikumus par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu.

Aktīvie iedzīvotāji un interesenti, kas vēlas līdzdarboties tematiskā plāna izstrādē, tiek aicināti pieteikties Dārziņu apkaimes iedzīvotāju darba grupā, sūtot e-pastu uz metrum@metrum.lv vai zvanot uz tel. nr. 67860302).

www.rdpad.lv
www.apkaimes.lv
www.rigasaustrumi.lv
www.metrum.lv

1 Patīk
3939 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts