Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala, Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Kalnciems), Mārupes novads, Rīga.

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Ierosinātājs: A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, reģ. Nr. 40103379313

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2011. gada 1. martā. IVN ziņojuma „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi aktualizētais novērtējums sagatavots 2013.gada 5. aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties internetā: www.latvenergo.lv un www.let.lv

0 Patīk
1255 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts