11.aprīlī notiks detālplānojuma pusbliskās apspriešanas sanāksme

Rīt, 2013.gada 11.aprīlī, plkst.17.00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 notiks tikšanās ar interesentiem par detālplānojuma projektu teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 22.04.2013. var iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 un internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un mājas lapā www.apkaimes.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 22.04.2013. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt un precizēt zemes vienību, kas ir ieskaitītas zemesgabalu apmaiņas fondā, robežas un to platības, veikt Rīgas pašvaldībai piederošo zemes vienību sadali, precizējot Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteikto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus. Detālplānojuma teritorijas platība ~ 4,7ha.

Detālplānojuma apbūves teritorijas daļu pie Padures ielas ir plānots sadalīt trīspadsmit zemesgabalos, ar vidējo platību ~ 1250m2. Plānotais apbūves tips – savrupmāja, kuru izvietojums zemesgabalos noteikts ar obligāto būvlaidi. Zemesgabalā gar teritorijas dienvidu malu tiek plānota savrupmāju apbūves teritorija, apstādījumu un dabas teritorija, kā arī ir noteikts gājēju ceļa izvietojums un inženierkomunikāciju koridors. Apstādījumu un dabas teritorija ir plānota kā publiski pieejamo apstādījumu labiekārtošana un uzturēšana, paredzot izveidot pastaigu takas, aktīvās un pasīvās atpūtas vietas un bērnu rotaļu laukumu.

Detālplānojums izstrādāts pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma, izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

0 Patīk
1303 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts