Paziņojums par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”

2018.gada 23.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr.1230 tika paplašināta publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma robeža vairāk nekā 355 ha platībā (lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ~486,35 ha) un pilnveidots darba uzdevums.

Lokālplānojuma izstrādes galvenie mērķi ir:

  • Radīt priekšnoteikumus Baltijas centrālā multimodālā transporta mezgla un pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētā.
  • Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentā nostiprināt nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta realizācijas risinājumus, nosakot dzelzceļa trasei un ar to vai tās ietekmi funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šo teritoriju izmantošanai.
  • Definēt priekšnoteikumus Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas un tās apkārtnes attīstībai un funkcionējoša, 21.gadsimta tendencēm atbilstoša, multimodāla satiksmes mezgla izveidei un integrācijai pilsētas struktūrā, kā arī labākai pilsētas daļu sasaistei un pievilcīgas darba un dzīves vietas attīstībai lokālplānojuma teritorijā, izmantojot Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica būvniecības piedāvātās iespējas.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Rīgas pilsētas pašvaldība
Lokālplānojuma izstrādātājs – Pilnsabiedrība „RB Latvija”

Lēmums
Darba uzdevums

1 Patīk
2877 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts