Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Strēlnieku ielā 8

2018.gada 23.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1229 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 019 0020) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC zonā esošā zemesgabala Strēlnieku ielā 8 perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto apbūves veidu atbilstoši RVC raksturīgajai jauktas centra apbūves izmantošanai, lai nodrošinātu racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu un attīstību, kā arī esošā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Arthouse Riga”, pēc īpašuma tiesību pārejas – SIA “Strēlnieku 8”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “8.Darbnīca”

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža
0 Patīk
1597 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts