Saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmuma Nr. 2633 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās daļās „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1:10000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M1:10000”” 1. punktu ir uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās daļās „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1:10000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M1:10000”.

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš ir noteikts no 2007. gada 13. augusta līdz 2007. gada 7. septembrim.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, Rīgas rajona teritorijas plānojumu ar grozījumiem un Rīgas rajona attīstības programmu varēs iepazīties Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00 no 2007. gada 13. augusta līdz 2007. gada 7. septembrim, kā arī mājas lapā www.rdpad.lv .

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, 2007. gada 30. augustā pulksten 17.00. Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00, un rakstiskos priekšlikumus varēs iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 no 2007. gada 13. augusta līdz 2007. gada 7. septembrim.

Aptaujas lapa
„Rīgas domes lēmums”
„Darba uzdevums”

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3
Pielikums nr.4

0 Patīk
1357 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts