Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 01.06.2010.  lēmumu Nr.1484 „Par grozījumu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17.pielikuma „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000” daļā Sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu” uzsāk Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.

Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai sūtīt pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 līdz 2010.gada 5.jūlijam. Priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Ar šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/.

Grozījumu izstrādes grafiks.

0 Patīk
1172 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts