Vides pārraudzības valsts birojs 2013. gada 19. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 124 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijai un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecībai, Ezera ielā 22, Rīgā (kadastra Nr. 01000680160, 01000680055, 01000680300 un 01000682000). Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „B.L.B. Baltijas termināls” (Reģ. Nr. 40003188572, adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034).

Termināla rekonstrukcija, nepalielinot kopējo atļauto produktu apgrozījumu, paredz:

  • deviņpadsmit esošo horizontālo uzglabāšanas rezervuāru demontāžu;
  • trīs rezervuāru būvniecību ar attīrīšanas iekārtām, kas paredzētas ar naftas produktiem piesārņotu notekūdeņu un gruntsūdeņu attīrīšanai;
  • sūkņu stacijas tumšo naftas produktu pārsūknēšanai būvniecību;
  • dzelzceļa vagoncisternu noliešanas estakādes būvniecību.

Š.g. 27. jūnijā Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, Rīgas Brīvostas pārvaldē plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra atrašanās vietās Rīgā, Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53 un Rūpniecības ielā 21 darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 7. jūlijam.

0 Patīk
1258 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts