Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir lejamkravu (organiskās ķīmiskas vielas) pārkraušana no dzelzceļa vagona cisternām uz mazāka tilpuma tvertnēm.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīgā, Kundziņsalas 8.līnijā 3.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta (3) daļa un 66.panta (1) daļa; likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1 b), e), f), 2.punkts, 2.a), c), d), e), 3 c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants.

Sīkāka informācija http://www.vpvb.gov.lv/lv

0 Patīk
1437 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts