Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 1.martā lēmumu Nr.70 un 2011.gada 4.jūlija izsniegto Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam, ir sagatavots un 2012.gada 19.oktobrī Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un sprieguma palielināšana līdz 330 kV, vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve”.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties internetā: www.latvenergo.lv un www.let.lv

0 Patīk
1324 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts