Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, AS „B.L.B. Baltijas termināls” teritorija Ezera ielā 22.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ir plānots demontēt 19 darbības vietā esošos horizontālos uzglabāšanas rezervuārus (tādējādi samazinot rezervuāru kopējo tilpumu par 1443 m3), to vietā izbūvējot 3 jaunus vertikālos rezervuārus ar 8300 m3 tilpumu katrs (t.i. galarezultātā palielinot kopējo rezervuāru tilpumu par 23457 m3). Papildus paredzēta vēl vienas (piektās) naftas produktu noliešanas (divpusējās) estakādes būvniecība.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.a), b), e), f), 2.punkts, 2.a), c), d), e), 3.a), c), d), e) apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 6.punkta 3.apakšpunkts, 13.punkts.

0 Patīk
1258 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts