Paziņojums par IVN nepiemērošanu paredzētajai darbībai Lubānas ielā 82, Rīgā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0055 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “LOMRIGA.LV” paredzētajai darbībai – metāllūžņu (atkritumu klases kodi 200140, 190202, 191203) savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveidei 450m² lielā platībā ar apsaimniekojamo atkritumu apjomu līdz 10000 tonnām gadā – Lubānas ielā 82, kadastra apzīmējums 0100 121 0826, Rīgā.

0 Patīk
1143 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts