Paziņojums par Krievu salas lokālplānojuma apstiprināšanu

Īstenojams no 19.07.2018.

25.04.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1102 “Par Krievu salas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 25.04.2018. saistošie noteikumi Nr.33 “Krievu salas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .
Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums 1102
Saistošie noteikumi Nr.33
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas esošā izmantošana – karte
Ielas šķērsprofils
Paskaidrojuma raksts
Vides pārskats
Pielikumi
Publiskās apspriešanas pārskats

 

Lēmums Nr. 4969 
Darba uzdevums Nr. 4969 
Lokālplānojuma robeža Nr. 4969 

 

Lēmums Nr. 5308 
Darba uzdevums Nr. 5308
Lokālplānojuma robeža Nr. 5308 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1515 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts