Paziņojums par Krievu salas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums un tā SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz  Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.650 “Par Krievu salas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātāji:
Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, kontaktpersona Māra Kalvāne, tālrunis 67860302.
SIVN: SIA “L4”, Jelgavas ielā 90, Rīgā, kontaktpersona Inga Gavena, tālrunis 29545377.

Pasūtītājs:
Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67030800.

Publiskā apspriešana norisināsies no 08.01.2018. līdz 08.02.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.01.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 08.02.2018. var iepazīties:
– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7769
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Viedokli un priekšlikumus līdz 08.02.2018. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7769 

Rakstiski priekšlikumi līdz 08.02.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Priekšlikumus par Vides pārskatu sūtīt SIA “L4”, Jelgavas ielā 90, Rīgā.

0 Patīk
1437 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts