Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr. 5343 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un to izvērtējums.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, tālrunis 67 217 043.
Detālplānojuma pasūtītājs: SIA „Rīgas Meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā, tālrunis 67 012 568.
Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas – no 10.10.2012. līdz 31.10.2012.

Detālplānojuma 1. redakcijas materiāli līdz 31.10.2012. apskatāmi:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 17.oktobrī plkst. 18.00 Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas aktu zālē, Lībekas ielā 27 – Protokols;
  • 25.oktobrī plkst. 18.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 – Protokols.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67 105 816. Rakstiski priekšlikumi līdz 31.10.2012. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Atsauksmju anketa
Rīgas domes lēmums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Sabiedriskās apspriešanas materiāli:

Attīstības programma
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kartogrāfiskais materiāls:

Pārskats par detālplānojuma izstrādes 1.posmu

Izpētes un izvērtējumi

0 Patīk
1281 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts