Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskajā apspriešanā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās tiks diskutēts par detālplānojuma risinājumiem, notiks 17.oktobrī plkst.18:00 Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas aktu zālē, Lībekas ielā 27 un 25.oktobrī plkst.18:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Sabiedriskā apspriešana norisinās līdz 31.10.2012. Iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem var:

Rakstiski priekšlikumi līdz 31.10.2012. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrāde ir uzsākta saskaņā ar Rīgas domes 07.09.2010. lēmumu. Detālplānojuma teritorija atrodas Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu daļā, aptuveni 7 km attālumā no pilsētas centra, Ķīšezera krastā. Mežaparka robežas uzskatāmi iezīmē Ķīšezers, Meža prospekts, Viestura prospekts. Mežaparks ir lielākais pilsētas nozīmes kultūras un atpūtas parks – tā 423 ha lielā teritorija pēc platības ir līdzvērtīga Rīgas vēsturiskajam centram. Teritorijas vēsturisko vērtību apliecina tās statuss – valsts aizsargājams arhitektūras piemineklis. Parks veidots kompleksā ar pilsētbūvniecības pieminekli – villu kvartālu „Mežaparks” un Rīgas Zooloģisko dārzu.

Detālpānojuma izstrādes mērķis ir esošā kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” revitalizācija un attīstība, kas nodrošinās kvalitatīvas iedzīvotāju atpūtas, izglītošanas, izklaides, sporta un rekreācijas iespējas. Izvirzītās prioritātes ir kvalitatīvas publiskās ārtelpas un tai atbalstošās infrastruktūras detalizēti risinājumi, kas sniegtu iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas atpūtai un izklaidei brīvā dabā, parka infrastruktūras atjaunošana un attīstība, kas paaugstinātu Mežaparka pievilcību un atvieglotu pieejamību, kā rezultātā palielinātos apmeklētāju skaits.

Detālplānojuma izstrādes finansētājs – SIA „Rīgas meži”; izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Sīkāka informācija Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

0 Patīk
1201 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts