Paziņojums  par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu

2016.gada 27.septembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4287 „Par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu no  „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS) uz “Mazstāvu apbūves teritorija” (DzM), lai attīstītu mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Baltic Finanz-Invest”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „8.Darbnīca”.

Lēmums – Lejupielādēt
Darba uzdevums – Lejupielādēt
Lokālplānojuma robeža – Lejupielādēt

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1733 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts