Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3

2016.gada 29.novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.4558 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Klīversalas daļas perspektīvās telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto apbūves veidu, kas atbilst Klīversalas daļas sākotnējam vēsturiskajam apbūves raksturam.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Klīversala”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”

0 Patīk
2162 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts