Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas kvartālam starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 16.02.2016. lēmumu Nr.3498 „Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, kadastra Nr.01000430068, kadastra Nr.01000430065) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”, Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, tālrunis 29176809.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 07.03.2016. līdz 06.04.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.03.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 06.04.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā Geolatvija.lv;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Rakstiski priekšlikumi līdz 06.04.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 06.04.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā Geolatvija.lv.

0 Patīk
2265 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts