Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ūdeļu ielā 30 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3344 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 123 2176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Kr.Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67217043.

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Juglas Investment”, Pērnavas ielā 70, Rīgā, LV-1009, tālrunis 29289646.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 18.01.2016. līdz 15.02.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.02.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 15.02.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā Geolatvija.lv;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.02.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 15.02.2016. var izteikt arī elektroniski  portālā Geolatvija.lv.

0 Patīk
2402 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts